Skip to content

Terms Of Service

 ***Kabul Sayfası Dili***

Kayıtlarınızda saklamak isterseniz bu sayfayı yazdırabilirsiniz.

Bu belgedeki hüküm ve koşullar, AWAL’ın kayıtları dağıtıma sunmayı kabul edebileceği standart hüküm ve koşulları (“Hüküm ve Koşullar”) temsil eder, ancak AWAL, size özel olarak bunu kabul eden bir e-posta göndermedikçe bu belgeye bağlı olmayacaktır. Ek olarak, siz (ve kuruluşunuzdaki bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen düzenlemelerden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel herhangi bir veri sahibi), kişisel verileri bize göndermeden önce https://workstation.awal.com/legal/privacy adresindeki Gizlilik Bildirimini de okumalısınız. Siz (veya veri öznelerinizden herhangi biri) bize kişisel verileri gönderdiğinizde, bu verilerin Gizlilik Bildirimi uyarınca toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin vermiş olursunuz.

AWAL web sitesindeki “Kabul Et ve Gönder” düğmesine tıklayarak, (a) bu Hüküm ve Koşullar ile Gizlilik Bildirimini dikkatlice okuyup anladığınızı ve kendi iş ve hukuk danışmanlarınıza danıştığınızı ve (b) yasal olarak bunlara bağlı olacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Bu sözleşme, “Kabul Et ve Gönder”e tıklamanız ve AWAL’ın size bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki sözleşmemizi onaylayan bir e-posta göndermesi ile yapılır.

Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen aşağıdaki “Reddet” düğmesini tıklayın. Bu şartları kabul etmiyorsanız, AWAL hizmetlerine erişemez veya bunları kullanamazsınız.

AWAL DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

Büyük harfle yazılmış terimler (veya “siz” ve “sizin”) burada tanımlandığı şekilde kullanılır. Önemli tanımlar:

“Sözleşme”, AWAL Dağıtım Sözleşmesi anlamına gelir.

“AWAL”, 2 Canal Reach, Londra N1C 4DB adresinde mukim AWAL Digital Limited (Şirket Numarası 4430703) anlamına gelir.

“Dijital Dağıtım”, fiziksel ürünlerin dağıtımı dışında, AWAL tarafından iyi niyetle seçilen herhangi bir mevcut veya gelecekteki araç veya ortam aracılığıyla Kayıtların umuma dağıtılması, yayılması (veya diğer kullanım yetkilendirmesi) anlamına gelir.

“Pazar” Bölüm 1.01’de tanımlanmıştır.

“Ürün Yükleyici”, dijital dosyaların AWAL Portalına eklenebileceği AWAL tarafından sağlanan veya kullanıma sunulan yazılım, özellikler ve araçlar anlamına gelir.

“Materyaller”, Bölüm 1.02 kapsamında tarafınızdan (veya sizin adınıza) teslim edilenler dâhil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında teslim edilecek ve yararlanılacak tüm Kayıtlar ve tüm materyaller anlamına gelir.

“Kayıtlar”, Ürün Yükleyici aracılığıyla da dâhil olmak üzere, Dönem boyunca Sizin tarafınızdan (tamamen kendi takdirinize bağlı olarak) AWAL’a teslim edilen ticari kalitede (AWAL’ın takdirine bağlı olarak belirlenen) tüm sesli ve/veya görsel-işitsel kayıtları ifade eder.

“Sanatçı” tüm kayıt sanatçıları, müzisyenler, vokalistler, yapımcılar, remix yapanlar, yazarlar, müzik icra eden sanatçılar, mühendisler, örnek hak sahipleri, şarkı yazarları, fotoğrafçılar, ekip ve performans sergileyen veya herhangi bir materyalin üretiminde yer alan diğer herkes anlamına gelir.

“Süre”, AWAL’ın size bu Hüküm ve Koşullara tabi olmayı kabul eden bir e-posta gönderdiği tarihte başlar (“Yürürlük Tarihi”) ve bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak taraflardan herhangi biri tarafından feshedilene kadar devam eder.

“Bölge”, tarafınızca Ürün Yükleyici aracılığıyla herhangi bir Kayıt üzerinde Kayıt ile ilgili olarak daha dar tanımlanmadığı sürece, dünya anlamına gelmektedir.

“siz”, “sizin” ve “Müşteri” terimlerinin her biri, AWAL web sitesi aracılığıyla başvurunuzu kaydeden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir ve tüzel kişi olduğunuz ölçüde, “siz”, “sizin” ve “Müşteri” ayrıca kayıt sanatçısı veya varlığa sahip olan diğer kişi(ler) anlamına gelir.

1.            Dağıtım Hakları.

1.01         Distribütör olarak AWAL.  İş bu vesileyle AWAL’ı Süre boyunca ve Bölge genelinde Dijital Dağıtım yoluyla Kayıtların münhasır distribütörü olarak atamış oluyorsunuz. Bu atama, her türlü Dijital Dağıtım yoluyla, doğrudan perakendeciler, dijital hizmet sağlayıcılar, tüketiciler ve AWAL tarafından (“Satış Noktaları) kendi takdirine bağlı olarak seçildiği şekilde, “Sanat parçaları” dâhil (örneğin YouTube aracılığıyla), (şimdi bilinen veya gelecekte mevcut olacak olan) her türlü araç ve medya yoluyla ses veya görsel-işitsel kayıtlardan yararlanan herhangi bir tanımdaki diğer kişiler dâhil olmak üzere Kayıtları (veya herhangi bir bölümünü) satma, kopyalama, dağıtma, icra etme, alt lisans verme, para kazanma, faydalanma ve başka şekillerde kullanma münhasır haklarını ve buna göre Satış Noktalarına bu tür hakların alt lisansını vermeyi içerir. Atama, gerektiğinde Recordings ISRC ve EAN/UPC-A kodlarını alma ve atama hakkını da içerir. Bununla birlikte, kolaylık sağlamak için veya tamamen kendi takdirinize bağlı olarak herhangi bir nedenle otuz (30) günlük Bildirimde herhangi bir geçerli Kaydı kaldırma talebinde bulunma hakkını saklı tutarsınız, işbu belge kapsamında AWAL’a yeniden teslim etmeyi seçmediğiniz sürece bundan sonra AWAL’in söz konusu Kayda ilişkin münhasırlığı sona erecektir.

1.02         Sanat eseri; İsim ve Görünüm. İşbu belgeyle, AWAL’a ve Satış Noktalarına, yalnızca Materyalleri kullanmak ve tanıtmak amacıyla (i) sanatçıların adlarını, ticari markalarını, logolarını, görünümlerini (portre), fotoğraflarını ve biyografik materyallerini ve (ii) albüm ve prodüksiyon sanat eserlerini, Video hareketsiz görüntüleri, küçük resimler ve Sanatçı adları, portreleri ve biyografik materyalini ancak yalnızca sizin tarafınızdan teslim edilen veya başka bir şekilde onaylanan ölçüde kullanma hakkı verirsiniz.

2.            AWAL Dağıtım Faaliyetleri.

2.01         Genel. Siz ve AWAL arasındaki hukuki ilişkide, tüm Kayıtların telif hakkı sahipliğini elinde tutuyorsunuz ve AWAL’a açıkça verilmeyen Materyallere ilişkin tüm hakları açıkça saklı tutuyorsunuz. AWAL, Kayıtların herhangi bir Satış Noktasına yerleştirilmesini garanti etmez ve tarafınızca teslim edilen Kayıtları dağıtmakla yükümlü değildir (bir Kaydın teknik olarak yetersiz veya herhangi bir şekilde uygunsuz olması dâhil), ancak AWAL herhangi bir dağıtmama durumunda bu kararını size derhal bildirecektir ve bu bildirim üzerine ilgili Kayıttaki tüm geçerli Dijital Dağıtım hakları size geri dönecektir. Materyallerin satışının ve kullanılmasının oldukça zor ve karmaşık bir iş olduğunu, AWAL’ın herhangi bir satış veya kullanım derecesi konusunda hiçbir garanti vermediğini ve AWAL’ın satış ve kullanım politikaları üzerinde mutlak takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

2.02         İştirakler ve Yükleniciler. AWAL, kısmen kurumsal iştirakleri ve üçüncü taraf yüklenicileri aracılığıyla faaliyet göstermeyi seçebilir ve bu tür işlemler için ihtiyaç duyulduğu ölçüde işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını alt lisans verebilir. Ancak, AWAL size karşı yaptığı tüm ödeme ve diğer yükümlülüklerden doğrudan sorumlu olmaya devam eder.

2.03         AWAL Portal Erişimi. AWAL; Kayıtlarınızla bağlantılı olarak, AWAL’ın çalışma portalı aracılığıyla yayın ve izleme düzeyinde satış ve akış raporlarına erişiminizi sağlayacaktır. Yürürlükteki veri koruma ve gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine tabi olarak AWAL, kendisi tarafından Materyallerin kullanılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya oluşturulan, elde edilen veya edinilen bilgileri ve verileri, bu tür faaliyetlerle ilgili demografik, istatistiksel, kullanım ve anonimleştirilmiş veriler ve AWAL’ın pazar payını hesaplama amaçları için kullanılanlar da dahil olmak üzere kullanabilir.

3.            Yükümlülükleriniz.

3.01         Teslimat. Tüm Materyallerin oluşturulması ve AWAL’a teslim edilmesinden, masrafları size ait olmak üzere, yalnızca siz sorumlusunuz. AWAL, önceden yazılı onayınız olmadan herhangi bir Kaydı, (teknik veya zamanlama nedenleriyle gerekmedikçe) düzenlemez, işlemez, değişikliğe tabi tutmaz. Teslimattan önceki ses ve video kodlama maliyetlerinden siz sorumlusunuz. AWAL’ın başka kodlama maliyetlerine maruz kalması durumunda, AWAL kendi takdirine bağlı olarak bu tutarları size yapılacak ödemelerden düşebilir veya bu tür tutarların geri ödenmesini talep edebilir ve böyle bir durumda bu tutarları derhal AWAL’a ödemeniz gerekir.

3.02         Üçüncü Taraf Rızaları, İzinleri, Yükümlülükleri. Bu Sözleşme kapsamındaki Materyallerin kullanımıyla bağlantılı olarak, tüm masraf ve harcamalardan (Kayıtlarla bağlantılı depolama maliyetleri dışında) ve bu Sözleşmede izin verilen kullanımlarla ilgili üçüncü taraflara karşı herhangi bir yükümlülük veya yükümlülükten yalnızca siz sorumlusunuz. Örneğin, (a) borçlu olduğunuz vergilerden; (b) Sanatçıya ve Materyallere katkıda bulunan diğer kişilere ilişkin hakların sağlanmasından ve ödenmesi gereken tutarlardan; (c) Materyallerdeki numuneler veya görüntüler için herhangi bir tarafa ödenmesi gereken tutarlardan; (d) Satış Noktalarının kapsamadığı ölçüde senkronizasyon, şarkı sözü kullanımı ve mekanik lisanslar dahil olmak üzere müzik yayıncılık lisanslarından; (e) yapmayı seçtiğiniz herhangi bir reklam, pazarlama veya promosyon ve (f) ses kaydı ve sanat eseri izinlerinden siz sorumlusunuz. Yukarıdakilerden herhangi birini karşılamadığınız (ödemediğiniz) ölçüde, AWAL’ın bunları sizin için karşılama ve bu tutarları size yapılacak ödemelerden mahsup etme veya bu tür tutarların geri ödenmesini talep etme hakkı vardır, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur; ve böyle bir durumda bu tutarları derhal AWAL’a ödemekle yükümlüsünüz.

3.03         Hak ve Talep Değişikliklerinin Bildirilmesi. Taahhütlerinizi veya tazminat yükümlülüklerinizi sınırlamaksızın, (aşağıda tanımlandığı şekilde) artık bireysel bir Kayda veya Materyallere ilişkin gerekli diğer haklara sahip değilseniz veya Materyaller herhangi bir üçüncü taraf hak talep ve İddiasına konuysa, AWAL’ı aşağıdaki Bölüm 6’da belirtildiği şekilde derhal bilgilendirmelisiniz.

3.04         AWAL İçerik Yönergeleri. Tüm Kayıtlar ve diğer Materyaller, adresindeki (zaman zaman güncellenen) AWAL İçerik Yönergelerinin şartlarına uymalı ve iTunes Stil Kılavuzu ve Spotify İçerik İhlali Yönergeleri dâhil olmak üzere Satış Noktasının tüm geçerli “stil kılavuzlarına” (veya içerik yönergeleri veya topluluk yönergeleri ve benzerine) her bakımdan uymalıdır. AWAL, burada Bölüm 3.04’e ilişkin iyi niyetli ihlalinizin olduğuna inanırsa: (i) söz konusu ihlal çözülene ve AWAL’ı makul ölçüde tatmin edecek şekilde giderilene kadar size yapılan ödemeleri durdurabilir; (ii) herhangi bir kusurlu Kayıt ve diğer Materyallerin yayından kaldırılmasına hükmedebilir ve/veya (iii) size bildirimde bulunarak derhal yürürlüğe girecek şekilde bu Sözleşmeyi feshedebilir.

3.05         Hileli Fiiller. Akışları veya sorguları doğrudan veya dolaylı olarak manipüle etmeyeceksiniz veya herhangi bir otomatik, aldatıcı, hileli veya diğer geçersiz yollarla tekrarlanan manuel tıklamalar dahil, “botların kullanımı”, hesapların ele geçirilmesi veya başka yollarla herhangi bir reklam veya reklamlara ilişkin gösterimler veya tıklamalar oluşturmayacaksınız ve herhangi bir üçüncü şahsı yukarıdakileri yapma konusunda yetkilendirmeyecek veya teşvik etmeyeceksiniz. Bunu yapmanız halinde, Materyallerinizin bir kısmının veya tamamının Satış Noktalarından kaldırılması ve ayrıca bu Satış Noktaları tarafından telif ücretlerinin kesilmesi ile sonuçlanabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, hiçbir durumda kendinizi AWAL’ın, The Orchard’ın veya Sony Music’in temsilcisi olarak tanıtmayacak veya açık izin olmadan ticari markalarından herhangi birini kullanmayacaksınız veya kendinizi bu Sözleşme ile bağlantılı veya kesinlikle doğru olmayan herhangi bir şekilde onlarla bağlantılı veya ilişkili olarak tanıtmayacaksınız. Hem siz hem de AWAL, Kayıtlarınızın “AWAL tarafından dağıtıldığını” açıkça ifşa edebilirsiniz. AWAL, iyi niyetli bir şekilde bu Bölüm 3.05’e ilişkin ihlalinizin olduğuna inanırsa: (i) bu tür şüpheli dolandırıcılık çözülene ve AWAL’ı makul ölçüde tatmin edecek şekilde düzeltilene kadar size yapılan ödemeleri durdurabilir; (ii) herhangi bir kusurlu Kayıt ve diğer Materyalleri yayından kaldırabilir ve/veya (iii) size bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.

4.            Dağıtım Payı; Muhasebeler, Denetimler, Talep Limitleri, Vergiler ve Geri Ödemeler.

4.01         Dağıtım Payı. AWAL, aşağıdaki Bölüm 4.03’e tabi olarak size, Kayıtların son kullanıcılara Dijital Dağıtımı ile ilgili olarak AWAL tarafından fiilen alınan (veya bir avans karşılığında alacaklandırılan) tüm ödemelerin brüt tutarının yüzde seksen beşini (%85) size ödeyecektir (“Dağıtım Payınız”).

4.02         Muhasebe; Denetimler; Hak Taleplerine İlişkin Sınırlamalar. AWAL, genellikle Yürürlük Tarihine kadar olan geçmiş verileri içeren AWAL Portalınızın izinle sınırlı bir bölümü aracılığıyla size hesap verecektir. Muhasebe ve ödemeler, geçerli tutarların AWAL tarafından alındığı ayın sonundan kırk beş (45) gün sonra aylık olarak size sunulacaktır. Elli sterlin (50 sterlin) altındaki aylık bakiyeler, bir sonraki aya aktarılır ve bakiyeniz elli sterline (50 sterlin) ulaştığında müteakip muhasebede ödenir. Herhangi bir Satış Noktası, önceki beyanlarda herhangi bir düzeltme yayınlarsa veya altı (6) ay sonra daha önce ödenen veya size alacak kaydedilen AWAL tutarlarını ödeyemezse veya başka hatalar tespit edilirse, AWAL muhasebelerini ve ödemelerini size göre ayarlayabilir ve (mümkünse) hesabınızla ilgili olarak buna göre ücretlendirme ve/veya başka şekilde uygun mutabakatlar yapabilir. Ödemelerin doğruluğunu onaylamak için AWAL’ın defterlerini ve kayıtlarını denetleme hakkına sahipsiniz. Denetimlere, AWAL’in bu tür kayıtları tuttuğu yerde, en az otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak, AWAL’ın normal çalışma saatleri içinde yılda bir kez izin verilir. Denetimlerin masrafları size aittir ve yalnızca, herhangi bir özel ödemeyle ilgili olarak ve yalnızca bir kez ve beklenmedik bir ücret temelinde tutulan bağımsız bir yeminli veya sertifikalı serbest muhasebe firması tarafından yürütülebilir. Herhangi bir beyan veya ödemeyle ilgili olarak tarafınızca açılacak herhangi bir dava, ilgili beyanın kapsadığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde başlatılmalıdır. Adı geçen bir yıllık süreden sonra, böyle bir beyanla bağlantılı olarak AWAL’ı dava etme hakkınız yoktur. Bu durumda, Kanunda belirtilen zamanaşımından, geri dönülmez bir şekilde feragat etmiş sayılırsınız.

4.03         Gerekli Stopajlar; Kesintiler; KDV; geri ödemeler. Bu Sözleşmeye halel getirmeyecek biçimde, AWAL size yapılacak tüm ödemelerden; (a) AWAL veya lisans sahipleri veya ilgili kuruluşlarının herhangi bir yasa veya düzenleme nedeniyle herhangi bir ülkede ödemek veya tevkif etmek zorunda oldukları meblağlar (stopaj gibi) ve (b) özellikle ve doğrudan reklam(lar)ın satışından veya yerleştirilmesinden kaynaklanan YouTube veya diğer geçerli Satış Noktaları tarafından AWAL’a yüklenen herhangi bir maliyet veya harcamadan kesinti yapma hakkına sahiptir. AWAL tarafından bu Sözleşme kapsamında size yapılacak tüm ödemeler veya ücretler KDV hariç olarak ifade edilir ve varsa bu Sözleşmede belirtilen tutarlara ek olarak sizin tarafınızdan ödenir. Bu Sözleşme kapsamında AWAL’a izin verildiği ölçüde herhangi bir tutarı sizden tahsil etmek veya geri talep etmek için ve sizin tarafınızdan onaylanan herhangi bir maliyet veya harcamaya ilişkin olarak (talep ettiğiniz ek hizmetler gibi), AWAL önceden ödeme talep edebilir veya bu masrafları hesabınızdan tazmin edebilir. Ancak, bu tür masraflar için AWAL’dan bir fatura almanız durumunda (örneğin, hesabınızda Süre sonundan sonra eksi bakiye varsa), bu ödemeyi derhal yapmanız gerekir.

5.            SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. AKSİ ÖZEL OLARAK ÖNGÖRÜLMEDİKÇE VE BÖLÜM 8’İ SINIRLANDIRMAKSIZIN, HİÇBİR TARAF DİĞER TARAFA KARŞI İŞBU SÖZLEŞMENİN İFASI, İFA EDİLMEMESİ VEYA İHLALİ İLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ÖZEL, DOLAYLI, BAĞLI, ÖRNEK, CEZAİ VEYA TESADÜFİ ZARARLARDAN (KAYIP KÂR VEYA ŞEREFİYE, İŞ KESİNTİSİ, İTİBAR KAYBI VE BENZERİ DÂHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR. YAYINDAN KALDIRMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK, AWAL’IN UYGUN OLDUĞU HER DURUMDA SATIŞ NOKTALARINA YAYINDAN KALDIRMA BİLDİRİMLERİ GÖNDERMEK İÇİN SİZİNLE İYİ NİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ KOŞULUYLA, AWAL BU TÜR YAYINDAN KALDIRMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

6.            Bildirimler. Bu Sözleşme ile ilgili tüm resmi bildirimler (her biri burada “Bildirim” olarak anılacaktır) birinci sınıf taahhütlü posta veya kurye ile veya tarafınızdan AWAL’ın burada belirtilen adresine ve [email protected], ye ulusal olarak bilinen ekspres posta hizmeti ile yazılı olarak ve AWAL tarafından hesabınızla ilişkili adrese (veya isteğe bağlı olarak e-posta adresine) gönderilecektir. Diğer tüm talimatlar, onaylar ve izinler (AWAL tarafından yönlendirildiği şekilde) e-posta veya AWAL Portalı aracılığıyla gönderilebilir.

7.            Beyanlar ve Taahhütler. Aşağıdakileri taahhüt, beyan, garanti ve kabul etmektesiniz: Bu Sözleşme uyarınca verilen hakları kabul etme, bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi yerine getirme ve bunlara ilişkin hakları verme konusunda tam hak ve yetkiye sahipsiniz; işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca verilmesi gereken veya bu Sözleşme kapsamında vermeyi düşündüğünüz tüm hakları AWAL’a verme hakkınız vardır. AWAL’ın işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanması ve Kayıtların ve diğer Materyallerin bu Hüküm ve Koşullar uyarınca kullanılması, herhangi bir ülkenin yasalarını veya düzenlemelerini ya da herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyecektir. Geçerli ve uygulanabilir bir sözleşmenin tarafısınız ve çalışmaları, performansları veya hizmetleri herhangi bir Kayıtta veya diğer Materyallerde yer alan tüm üçüncü taraflardan (Sanatçı dâhil) işbu Sözleşme uyarınca verilen hakları vermenize izin vermek için gerekli tüm lisanslara, izinlere ve haklara sahipsiniz. AWAL’ın işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilen hakları kullanmasından kaynaklanan herhangi bir tarafa ödenmesi gereken tüm ödemeler, ücretler veya telif ücretlerinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Kayıtların veya diğer Materyallerin hiçbiri, cezai açıdan müstehcen veya küçük düşürücü, AWAL’ı hukuk veya ceza davasına maruz bırakabilecek veya belirli ülkelerde topluluk standartlarını başka bir şekilde ihlal eden materyal içermez. Sağladığınız tüm meta-veriler, etiket kopyalar, krediler ve benzeri bilgiler her bakımdan eksiksiz ve doğrudur. Bu Hüküm ve Koşullarla bağlantılı olarak AWAL’a, lisans sahiplerine veya AWAL tarafından yetkilendirilmiş acentelerine (belirli veya kapsamlı bir lisans dahilinde) karşı herhangi bir “manevi hak” iddiasında bulunmayacaksınız (ve benzer durumlarda sanatçıların da bunu yapmamasını sağlayacaksınız). AWAL web sitesi üzerinden başvuru yaptığınız tarih itibariyle en az 18 (on sekiz) yaşında olmanız gerekmektedir ve eğer gelir vergisi mükellefiyseniz, AWAL’ı AWAL Portalı aracılığıyla bilgilendireceksiniz ve Birleşik Krallık nezdinde katma değer vergisi kaydınız varsa, AWAL tarafından makul olarak talep edileceği üzere AWAL ile bir Kendi Kendine Faturalandırma Sözleşmesi imzalayacaksınız. Geçerli tüm yasalara (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR EU 2016/679) ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) dâhil), kurallara (BPI ve IFPI yönergeleri gibi) ve ebeveyn danışmanlığının veya diğer uyarıların ya da tanımların uygulanması dâhil olmak üzere düzenlemelere uyacaksınız. AWAL’ın bu Sözleşme kapsamındaki hakları kullanması veya kullanması için veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir nitelikte herhangi bir ödeme yapması gerekmeyecektir.

8.            Tazminat. AWAL’ı (ortaklarını, yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları ve bunların her biri ve ilgili hissedarları, selefleri, halefleri, atananları, ajansları, müdürleri, memurları, avukatları, çalışanları ve temsilcileri dâhil) bir ihlalden veya doğruysa beyanlarınız, garantileriniz veya yükümlülüklerinizden herhangi biriyle ilgili olarak ihlal teşkil edecek (resmi bir yasal işlemde ileri sürülsün veya sürülmesin bu tür herhangi bir iddia, bir “İddia”) bir iddiadan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiasının sonucunda ortaya çıkan, her türlü masraf veya zarara (makul avukatlık ücretleri ve dava masrafları dâhil) karşı savunacak ve tazmin edeceksiniz. AWAL tarafından duruma göre yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, bu tür herhangi bir İddiaya karşı savunma yapmaktan ve AWAL’a herhangi bir yükümlülük getirmeksizin masrafları size ait olmak üzere avukat tutmaktan sorumlu olacaksınız ve masrafları size ait olmak üzere, AWAL’ın herhangi bir kovuşturmadan çıkarılmasını sağlamak için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. AWAL’a herhangi bir yükümlülük getiren veya AWAL’ın haklarını etkileyen herhangi bir Hak Talebini AWAL’ın önceden yazılı onayı olmaksızın çözüme kavuşturamazsınız. Açıklığa kavuşturmak amacıyla, AWAL, bir Hak Talebine konu olan herhangi bir Materyalin dağıtımını durdurabilir, kaldırabilir ve Hak Talebi, olası ilişkili masraflar ve zararlarla makul ölçüde ilgili bir miktarda size yapılan ödemeleri durdurabilir.

9.            Gizlilik. AWAL’ın önceden yazılı izni olmadan, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından hiçbirini, AWAL’ın ticari veya tescilli sistemleriyle ilgili öğrendiğiniz hiçbir bilgiyi veya size sağlanan herhangi bir veriyi ifşa edemezsiniz. Bu, (a) sizin tarafınızdan herhangi bir haksız veya ihmalkâr davranış veya ihmal yoluyla genel olarak kamuya açık olan bilgileri; (b) herhangi bir yasal yükümlülüğü ihlal etmeden böyle bir açıklama yapmakta serbest olan bir üçüncü şahıstan almış olduğunuz bilgileri veya (c) herhangi bir tüzük, yönetmelik, emir, mahkeme celbi veya belge keşif talebi uyarınca ifşa edilmesi gereken bilgileri kapsamaz (AWAL’ın bu tür bir ifşayı sınırlayan veya farklı bir talebi olan bir mahkeme emrini talep etmesini sağlamak için yeterli sürede AWAL’a hızlı bir Bildirimde bulunmalısınız). Bu Bölüm 9 kapsamındaki yükümlülükleriniz AWAL’ın iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, AWAL’ın bunları uygulamak için ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

10.          Yorumlama ve Yürütme. Bu Sözleşme, burada belirtilen hususlara ilişkin olarak siz ve AWAL arasındaki tüm mutabakatı içerir ve bu tür konularda ister yazılı ister sözlü olsun, sizinle AWAL arasındaki önceki tüm sözleşmelerin, vaatlerin, güvencelerin, taahhütlerin, beyanların ve mutabakatların yerine geçer. Aşağıdaki 16. maddede belirtilenler dışında, bu Sözleşme yalnızca tüm taraflarca imzalanmış başka bir belge ile değiştirilebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir şartından veya koşulundan herhangi bir durumda feragat edilmesi, bu tür bir şart veya koşuldan veya daha sonraki herhangi bir ihlalden olası bir feragat anlamına gelmez. Bu Sözleşmedeki tüm çözümler, haklar ve yükümlülükler kümülatiftir ve diğer herhangi bir çözüm, hak veya yükümlülüğü sınırlamaz. Bu Sözleşmede kullanıldığı şekliyle, “dâhil”, münhasır bir liste değil, bir veya daha fazla açıklayıcı örnek anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe “veya/ya da” kapsayıcı anlamında kullanılır. Bu Sözleşmenin hükümleri ayrılabilir ve birbirinden farklıdır; herhangi bir hüküm geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelirse, diğerlerinin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Taraflardan biri bu Sözleşmeyi ihlal ediyorsa, diğer taraf söz konusu ihlali gidermek için makul bir süre tanıyacaktır. Bu Sözleşme, 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası kapsamında bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamak için herhangi bir hak doğurmaz. Sözleşme, İngiltere ve Galler yasalarına tabidir. Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dâhil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, davaya başvurmadan önce bu anlaşmazlığı arabuluculuk (Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (‘LCIA’) tarafından yönetilir) yoluyla çözmeniz gerekir. Arabuluculuk, LCIA’nın o sırada yürürlükte olan Arabuluculuk Kurallarına uygun olarak yürütülecektir ve bu Kurallar, bu hükme atıfta bulunularak sözleşmeye dâhil edilmiş sayılacaktır. Bundan sonra, taraflar, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı yargılamak için münhasır yargı yetkisini İngiltere mahkemelerine verir. Bu hükümdeki hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin geçici yardım için bu tür mahkemelere başvurmasını engellemez. Taraflardan her biri jüri tarafından yargılanma talebinde bulunma hakkından feragat eder.

11.          Tarafların İlişkisi. Siz ve AWAL birbirinize karşı bağımsız yüklenicilersiniz. Bu Sözleşmedeki hiçbir durum, herhangi bir tarafı diğerinin temsilcisi olarak yetkilendirmez veya bir ortaklık, güvene dayalı ilişki veya istihdam ilişkisi oluşturmaz. AWAL’in size olan ödeme yükümlülüklerine sınırlama olmaksızın, AWAL tarafından toplanan gelirler üzerinde hiçbir hakkınız, unvanınız veya menfaatiniz yoktur, AWAL diğer fonlardan herhangi bir geliri ayırmak zorunda değildir ve AWAL, size borçlu olunan tutarların bir mütevellisi, emanetçisi veya mütevelli heyeti değildir. AWAL, müşterileri ile yaptığı tüm işlemlerde asil olarak hareket eder.

12.          Devir. AWAL, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini bir bütün olarak yükümlü olmayı kabul eden bir tarafa devredebilir. AWAL’ın önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmeyi veya herhangi bir hak veya yükümlülüğü kısmen veya tamamen devredemezsiniz. Bu paragrafı ihlal eden herhangi bir devir, baştan sona geçersiz ve batıldır (kesin hükümsüzdür).

13.          Mücbir Sebep. AWAL’ın yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmesi, makul olarak kendi kontrolünde olmayan bir olay (örneğin, sel, su hasarı, elektrik kesintisi, salgın, pandemi, afet, terörizm, grev, savaş, teknik tesislerin arızası vb.) nedeniyle maddi olarak engellenirse, sonuç olarak AWAL ihlalde bulunmuş sayılmayacaktır ve size yapacağı bir Bildirim üzerine, bu tür bir olayın süresi boyunca sözleşmenin Süresini askıya alabilir. AWAL, bu tür bir olaydan etkilenmediği sürece ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.

14.          Sözleşmeden Sonra Devam Edecek Hükümler. Bu Sözleşmenin 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14. maddeleri, Sürenin sonunda geçerliliğini korur. Süreden sonra, AWAL, Satış Noktalarında Materyaller üzerinden herhangi bir gelir elde ederse, AWAL’ın size karşı tek sorumluluğu, Sözleşme hala yürürlükteymiş gibi size tam olarak ödeme yapma ve makul şekilde talep edildiğinde ve uygun olduğunda yenilenmiş yayından kaldırma bildirimleri gönderme yükümlülüğü olacaktır.

15.          Ek Güvenceler. AWAL’ın bu Sözleşmeden tam olarak yararlanmasını sağlamak için makul olarak isteyebileceği eylemleri yerine getirecek ve bu türden belgeleri temin edeceksiniz.

16.          Sözleşme Güncellemeleri. AWAL, bu Hüküm ve Koşulları veya herhangi bir bölümünü, AWAL portalı aracılığıyla yapılacak bildirimde bulunarak değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte AWAL, AWAL portalı veya e-posta yoluyla sunulacak olan ve önceden alınacak onayınız olmaksızın Kayıtlar, Süre, Bölge veya Dağıtım Payı tanımlarını değiştirmeyecek veya güncellemeyecektir.